خون می‌خوریم در غم و حرفی نمی‌زنیم
ما عاشقِ توایم همین است ماجرا!

خوش باد روح آنکه به ما با کنایه گفت:
گاهی به قدرِ صبر بلا می‌دهد خدا.‌..